HMS KONTRAKT

 

 

 

 

HMS-KONTRAKT MED WEMAS INTERNKONTROLL

 

WEMAS Internkontroll ønsker å tilby våre kunder en årlig HMS-kontrakt. Kontrakten inngår konsultasjon og utførelse av tjenester innen systematisk HMS-arbeid for å sikre etterlevelse av virksomhetens HMS-system. Dette inkluderer:

 

  • Årlig oppdatering av internkontrollsystem ift. endringer i lovverk, organisasjon, risikoforhold og aktiviteter
  • Årlig HMS revisjon
  • Varslinger og påminnelser
  • Versjonskontroll og loggføring av endringer
  • Fagsupport pr telefon eller epost
  • Teknisk support pr telefon eller epost

 

 

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no