RISIKOVURDERING OG KARTLEGGING

 

 

WEMAS Internkontroll bistår i risikovurdering og risikokartlegging av virksomheter

 

Risikovurdering består hovedsakelig av tre enkle spørsmål:

 

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan gjøres for å forhindre det?
  • Hvordan kan konsekvensene reduseres hvis det likevel skulle skje?

 

Risikovurderingen foretas ved bruk av risikoanalyse-skjema.

 

 

Risikokartlegging utføres på flere måter etter hvilke områder som skal vurderes.

 

  • Vernerunder (med bruk av sjekklister) for kartlegging av fysiske arbeidsforhold
  • Samtaler (ved kartlegging av psykologiske og organistoriske forhold)

 

Kartleggingen gir en oversikt over hva som bør forbedres, og blir satt opp i en tiltaksplan.

 

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no