BYGGHERREFORSKRIFTEN

 

 

Bistand til utarbeidelse av påkrevd dokumentasjon iht. Byggherreforskriften

 

Av dette inngår:

 

  • Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
  • Avtaledokument mellom BH og KG
  • Avtaledokument for å sikre systematisk HMS-arbeid i engasjerte virksomheter på byggeplassen
  • Samordningsplan
  • Fremdriftsplan
  • Riggplan
  • Oversiktslister
  • Laminert HMS-oversikt for byggeplassen, med varslingsplan for skader og ulykker (A3-format)

 

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no