HMS-SYSTEMER

 

 

 

Oppbygging av internkontrollsystemer for systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid iht. Internkontrollforskriften.

 

Omfattelsen av internkontrollsystemet vil avhenge av virksomhetens størrelse, art og aktiviteter. Det kreves noe mer utfyllende dokumentasjon for virksomheter med større risikoforhold i daglig drift.

 

Det tilbys også å innføre IK-systemet elektronisk på virksomhetens pc eller server, samt årlig drift og oppdatering av systemet. Se HMS-kontrakt

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no