HMS-REVISJONER

 

 

 

WEMAS Internkontroll utfører årlige interne HMS-revisjoner på vegne av ledelsen, for å sikre at virksomhetens internkontrollsystem fungerer som forutsatt.

 

I etterkant av HMS-revisjonen tilbys det også en oppdatering, for å holde internkontrollsystemet ajour i forhold til eventuelle endringer i organisasjon og lovverk m.m.

 

 

 

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no