HMS-KONSULTASJON

 

 

 

Generell HMS-konsultasjon til spørsmål som omfatter bl.a:

 

  • Oppbygging av internkontrollsystemer
  • Anvendelse av internkontrollsystemer
  • Lovverk innen helse-, miljø og sikkerhet
  • Annen konsultasjon som hjelper din virksomhet til å oppfylle myndighetenes krav om systematisk HMS-arbeid, samt sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og ytre miljø.

 

WEMAS Internkontroll bistår også virksomheter under HMS/K-evalueringer fra oppdragsgivere og samarbeidspartnere (Achilles-evalueringer ved bruk av NORSOK-standarden)

 

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no