HMS-DOKUMENTASJON

 

 

 

Utarbeidelse av all type HMS-dokumentasjon som bl.a:

 

  • Prosedyrer
  • Instruks
  • Styrende dokumenter
  • Kontrolldokumenter
  • Oversiktsdokumenter
  • Varslingsdokumenter
  • Interne HMS-oppl√¶ringsprogram

 

 

Ta kontakt på telefon 466 75 110 eller send mail til firmapost@wemas.no